LINDBJERGSKOLEN

LINDBJERGSKOLEN

360 graders læring i Herning: Lindbjergskolen er skabt til aktiv læring med vægt på nysgerrighed, bevægelse, skaberkraft og stærke interne fællesskaber ud fra tanken om "den lille skole i den store". 

På Lindbjergskolen ved Herning er leg, læring og bevægelse i centrum. Skolen rummer ikke blot undervisningsfaciliteter, men fungerer også som et samlingspunkt i lokalsamfundet med idrætshaller, SFO, café, bibliotek og kulturtilbud. Derfor er skolen tænkt som en "miniby" med bibliotek og sportshal, og den fungerer i forlængelse af Hammerum Hallerne ved siden af skolen. 

Skolen er blevet til i et samarbejde mellem Årstiderne Arkitekter, Sweco og tegnestuen Mutopia, som nu er del af SKALA Arkitekter. 

Aktiv leg og læring
Lindbjergskolen er skabt til personaliseret, aktiv læring, med vægt på nysgerrighed, bevægelse og skaberkraft og ikke mindst stærke interne fællesskaber i form af "Den lille skole i den store."

”Et rum, der inviterer til at blive brugt, taget i anvendelse og som hele tiden byder på nye udfordringer og forhindringer”. Citatet er fra det pædagogiske-arkitektoniske program, og beskriver vigtigheden af at rum er skabt til læring, leg og motion. Det har vi tænkt ind i vores måde at disponere Lindbjergskolen på - inde som ude - og har hele tiden haft fokus på bygningens og rummets evne til at interagere med brugerne.

Et orange loop, der styrker identiteten
Fokus på aktiv leg og læring ses tydeligt i arealerne udenfor, hvor der er stor variation i højder og niveauer, og hvor der er skabt flere små "rum" i det store. Omkring skolen har vi skabt et "loop", som er en sammenhængende rød-orange bane, der kan bruges  til  at  komme  fra  ét  område  på  skolen  til  et andet. Det kan også bruges til forskellige aktiviteter, en cykeltur eller en tur på løbehjul. Loopet markerer samtidig Lindbjergskolens ydre grænse.

Inden for loopet foregår leg, læring og bevægelse. Samtidig kobler loopet sig på de stisystemer, naturarealer, boldbaner og idrætsanlæg, der ligger udenfor loopet. Det passerer gennem de udearealer, der kobler sig på indskoling, mellemtrin og udskoling, og binder det hele sammen til ét hele. Som en sløjfe samler loopet hele skolen og styrker identiteten i form af et samlet, flerfunktionelt hele.

FAKTA
BYGHERRE: Herning Kommune
PROGRAM: 11.500 kvm, 4 sporet skole-, hal-, og biblioteksbyggeri
SAMARBEJDSPARTNERE: KPC, Årstiderne Arkitekter, Sweco og Autens
YDELSE: Arkitektprojektering landskabs- og udearealer, samt fællesarealer, herunder foyer- og taglandskab i regi af tegnestuen Mutopia, som nu er del af SKALA Arkitekter

LINDBJERGSKOLEN LINDBJERGSKOLEN LINDBJERGSKOLEN fire fire