Niels Ebbesen Skole

Niels Ebbesen Skole

Projektet på Niels Ebbesens Skole omfatter renovering og ombygning af skolen samt etablering af 10. klassecenter. 

Når man renoverer en skole, åbnes nye muligheder for etablering af tidssvarende undervisning og et optimalt indeklima. Derfor har vi hos SKALA Arkitekter haft fokus på at skabe mere moderne forhold for elevere og lærere på skolen.

Skolen rummer som udgangspunkt mange arkitektoniske værdier, der er for eksemepel arbejdet bevidst med dagslyset i forskellige niveauer og placeringer, hvor der veksles overbevisende imellem kig til det fri og til himmelrummet. Det er værdier, som vi har bearbejdet i vores forslag, så der skabes fantastisk variation i lysforhold og rumhøjder.

Samtidig har vi arbejdet med gruppenicher, som i stor grad tilfører værdi til undervisningen og de tilstødende klasser. Gruppenicherne afskærmes fra gangarealet med buede halvvægge, der dels afskærmer og dels inviterer til dialog mellem lærere og elever.

Som en naturlig del af design- og projekteringsprocessen, har vi haft møders med brugergrupper og udført brugerinddragelse. Det har blandt andet udmøntet sig i nye adgangsforhold og "kiss and ride-zoner på skolen.

Vi har stået for følgende ydelser: Konkurrenceprojekt, projektering kvalitetssikring, tilsyn.

ADRESSE: Højvangens Torv 4, Skanderborg

YDELSE: Totalentreprise, (Tilsyn)

AREAL: 4.100 m2

fire to to tre