NY DAGINSTITUTION I RINGPARKEN SKAL OPNÅ DGNB-HJERTE

NY DAGINSTITUTION I RINGPARKEN SKAL OPNÅ DGNB-HJERTE

DGNB som ’design-driver’

Bæredygtighedstanken er en af de helt grundlæggende præmisser bag designet af Roskildes 1.200 m2 nye daginstitution i Ringparken. Med DGNB som design-driver lægger projektet op til en DGNB Guld-certificering – samt en intention om at opnå den nye certificering, DGNB-hjerte; hvor indeklimaet og brugskvaliteten af bygningen er i fokus.

Bag målsætningen om DGNB-hjerte ligger ønsket om at skabe de bedst mulige sunde rammer for institutionens børn og voksne. Samtidig sætter DGNB-systematikken fokus på valget af materialer; herunder levetid, så Roskilde kommune også i driftsøjemed får en institution med indbygget robusthed. I forbindelse med projekteringen og udførelsen sikrer DGNB-paradigmet bæredygtighed i forhold til kvalitet og ressourceforbrug i alle projektets faser.

Indretningen af den nye daginstitution er inde såvel som ude præget af ideen om et centralt fællesskab, der suppleres og omkranses af flere mindre sammenhængende enheder. Det åbner op for muligheden for at understøtte den pædagogiske praksis ved at adskille børnene i mindre grupper, der bedst muligt tilgodeser de specifikke behov for den pågældende børnegruppe.

Mødet med landskabet og byen

Den arkitektoniske vision har fra start været at skabe en bygning, der understøtter en nysgerrig, kreativ og innovativ kultur blandt børn og voksne – både indendørs og udendørs. Daginstitutionen bliver i to etager, så de fremtidige brugere får et størst muligt udeareal til leg, læring og bevægelse.

Indretningen af institutionen sikrer optimal interaktion mellem de forskellige aktiviteter og giver mulighed for at arbejde med spændende rumligheder, der styrker oplevelsen af at være en del af ”det små i det store” både ude og inde.

Institutionen er udformet med en enkel og ligefrem arkitektur, der med en kombination af den varme træbeklædning, den organiske kork og den transparente stålstruktur danner et nedtonet og harmonisk byggeri, der samtidig skaber en smuk kontrast til de grønne omgivelser omkring bygningen.

NY DAGINSTITUTION I RINGPARKEN SKAL OPNÅ DGNB-HJERTE NY DAGINSTITUTION I RINGPARKEN SKAL OPNÅ DGNB-HJERTE NY DAGINSTITUTION I RINGPARKEN SKAL OPNÅ DGNB-HJERTE