NY SKOLE I SUNDBY - DANMARKS FØRSTE SVANEMÆRKEDE SKOLE

NY SKOLE I SUNDBY - DANMARKS FØRSTE SVANEMÆRKEDE SKOLE

Vores ny skole i Sundby levendegør den forskel som arkitektonisk og landskabelig bearbejdning kan gøre – både for et lokalsamfund til det enkelte barns udvikling og dannelse. Vores overordnede vision og ambition for ny skole i Sundby, er at skabe et lokalt kraftcenter, hvor skole, dagtilbud og lokalområdet mødes om at skabe rammerne om mere læring og trivsel for alle.

Ny skole i Sundby er børnenes hus. Folkeskolen er en grundpille i det danske samfund, og den skal udtrykke værdighed og kvalitet. Vi mener at disse værdier skal afspejles holistisk, de skal mærkes når man ankommer til skolen og på rejsen gennem husets indre. Vores fortolkning af værdierne nødvendiggør stor variation af rum – inde som ude - som bliver et redskab for nye måder at lære og arbejde på. Husets rum skal give plads til at eleverne kan være den bedste version af sig selv, og herved støttes i deres dannelse. Derfor arbejder vi med rum til en række undervisningssituationer – fra læringstrapper til nicher, grupperum – fra de store forsamlinger til den fokuserede læring.

Alle flader er læringsflader

Huset er ikke sart. Det er en robust ramme, der skal bruges og som gerne må ændre udtryk gennem årene. Huset er designet med fokus på fleksibilitet, så man let kan omdisponere aldersgrupperne, øge eller mindske kapaciteten i forskellige områder eller ændre forholdet mellem åbne, semi-åbne og lukkede rumligheder.

Grundmaterialerne er overvejende naturlige og udvalgt med et solidt fokus på akustik. Materialerne skaber attraktive flader man har lyst til at røre ved; nogle er glatte, andre kolde, varme, ru eller bløde. Jo længere ud i periferien af huset, man kommer, tilføjes flere flader samt filt, der fungerer godt når der skal laves udstillinger på vægfladerne. I huset er alle flader læringsflader. Enten fordi de indtages rent fysisk, eller fordi de fortæller en vigtig historie om bæredygtighed og materialers oprindelse, og dermed inviterer børnene og de unge til at se verden i et større perspektiv.

Husets placering på kanten af byen og naturen har et stort potentiale, for at trække historien og landskabet indenfor, og samtidig opfordre til spontan og integreret bevægelse. Børnene kan lære og opleve ting, som ikke ligger inden for det almindelige skema i folkeskolen, og bidrager til deres kreative udvikling. Huset er som skubbet op af mulden, og italesætter den rigdom og arv, som lokalområdet er rundet af. Samtidig danner husets tag en bakke, et udkigspunkt, som tilbyder et langt kig over landskabet og elevernes hjemstavn.

Byens hus

Ny skole i Sundby er borgernes hus. Sundbys ca. 3000 borgere har en stærk foreningskultur, og det nye hus vil kunne forstærke og bygge bro mellem institutioner, lokale foreninger og interessefællesskaber. Den nye skole opføres med høje og inspirerende ambitioner om lokal forankring, nærvær, fællesskab og bæredygtighed.
Placeringen af den nye skole har derfor været debatteret i lokalsamfundet. Med den nye skole i Sundby er der en samlende bymæssig, landskabelig og social ambition, der med tiden vil vokse sig større end summen af de enkelte elementer. Hvor by og land oftest flyder, har skolen i dette tilfælde et stort potentiale ved at arbejde med en klart defineret overgang mellem by og landskab.

Husets landskabelige greb og adgang til tagets udkigspunkt er en fejring af det Lolland-Falster’ske landskab. Dette gør skolen til en destination for borgerne – både som en fælles ramme for aftenskole og foreningsliv – og som en et populært weekend-udflugtsmål for familien, en solnedgangspromenade, løbetur eller et sus af en kælketur.

Det er vores mål, at huset skal manifestere sig som et bankende hjerte for det lokale fællesskab, og samtidigt skabe glæde ved det omgivende landskab.

Projektet realiseres i en totalentreprise i samarbejde med Henning Larsen Architecs, BO-HUS, ETN Arkitekter, Autens og MOE. 

Læs mere om Ny Skole i Sundby i pressemeddelelsen fra Guldborgsund Kommune her

FAKTA om projektet

Projektet: Ny skole i Sundby
Kunde: Sundby,Guldborgsund Kommune
Team:BO-HUS, SKALA Arkitekter, Henning Larsen, ETN Arkitekter, Autens og MOE Rådgivende ingeniører
Lokation: Sundby, Lolland-Falster
Areal: 8.453 m2
Forventet færdiggørelse: september 2022
Visualiseringer: SORA Images

 

NY SKOLE I SUNDBY - DANMARKS FØRSTE SVANEMÆRKEDE SKOLE NY SKOLE I SUNDBY - DANMARKS FØRSTE SVANEMÆRKEDE SKOLE