Nye boliger, Brahes Bakke

Nye boliger, Brahes Bakke

Nye boliger i Horsens med smukke landskabskig: De 140 nye boliger er placeret i smukke omgivelser tæt på Bygholm Sø i Horsens. Beboerne i de nye boliger får adgang til masser af smuk natur, for det var helt centralt i projektet at tænke de naturlige omgivelser ind i de nye private og almene lejeboliger.

Åbne vidder fremhæves

I placeringen og udformningen af boligerne har det for SKALA Arkitekter været essentielt at fremhæve Bygholms smukke landskabelige træk. Det har vi blandt andet gjort ved at følge faldet i terræn ned mod Bygholm Sø og de store rekreative arealer ved den nærliggende skov.

Projektets bærende landskabelige ide fremhæver områdets åbne vidder. Boligernes placering giver mulighed for fine landskabskig fra alle boliger, til marker, skov og kulturhistoriske levn.

Plads til fordybelse og fællesskab

Arkitekturen har til hensigt at skabe gode, nærværende boliger med respekt for privatlivet i omgivelser, der både inviterer til fordybelse og fællesskab. Boligerne klynger sig sammen i mindre grupper, der omkranser et åbent gårdmiljø. Med beplantning og bløde, grønne belægninger aktiveres mellemrummene mellem husene, og det skaber gode rammer for ophold i nærmiljøet.

Bebyggelsesstrukturen åbner op til et fælles rekreativt område, som strækker sig i et grønt bånd på tværs af den primære færdselsåre.

fire fire Nye boliger, Brahes Bakke tre