Brahes Bakke - 130 boliger

Brahes Bakke - 130 boliger

Nye boliger i Horsens med smukke landskabskig: De 130 nye boliger er placeret i smukke omgivelser tæt på Bygholm Sø i Horsens. Beboerne i de nye boliger får adgang til masser af smuk natur, for det var helt centralt i projektet at tænke de naturlige omgivelser ind i de nye private og almene lejeboliger.

ÅBNE VIDDER FREMHÆVES

I placeringen og udformningen af boligerne har det for SKALA Arkitekter været essentielt at fremhæve Bygholms smukke landskabelige træk. Det har vi blandt andet gjort ved at følge faldet i terræn ned mod Bygholm Sø og de store rekreative arealer ved den nærliggende skov.

Projektets bærende landskabelige ide fremhæver områdets åbne vidder. Boligernes placering giver mulighed for fine landskabskig fra alle boliger, til marker, skov og kulturhistoriske levn.

PLADS TIL FORDYBELSE OG FÆLLESSKAB

Arkitekturen har til hensigt at skabe gode, nærværende boliger med respekt for privatlivet i omgivelser, der både inviterer til fordybelse og fællesskab. Boligerne klynger sig sammen i mindre grupper, der omkranser et åbent gårdmiljø. Med beplantning og bløde, grønne belægninger aktiveres mellemrummene mellem husene, og det skaber gode rammer for ophold i nærmiljøet.

Bebyggelsesstrukturen åbner op til et fælles rekreativt område, som strækker sig i et grønt bånd på tværs af den primære færdselsåre.

Læs mere om helhedsplanen for området, som vi også har udarbejdet

Eller læs mere om projektet hos Kuben Management

ADRESSE: Bygholm Bakker, Horsens

YDELSE: Arkitekt og landskabsarkitekt

AREAL: Helhedsplan for et 45.000 m2 stort boligområde / 130 familieboliger svarende til 13.500 m2

fire fire Brahes Bakke - 130 boliger tre