Oasen

Oasen

Kodeordene for ombygningen af Oasen i Børnehuset Cirklen er: Multianvendelighed og Fleksibilitet.

Visionen er at udnytte den eksisterende plads bedst muligt, så de funktionelle og oplevel­sesmæssige behov bliver opfyldt. Størstedelen af funktionerne som puslerum, køkken, rengøringsrum, toilet og personale-/møderum bevares.

Vores fokus ligger i stedet på at opgradere rummene ved enten renovering eller udskiftning af overflader og sanitet efter behov. Funktionerne er i dag placeret på en linje og ved at fastholde deres rationelle placering, frigøres et stort område på etagen, hvor Multianvendeligheden og Fleksibiliteten kan få frit råderum.

Bygherre: Hvidovre Kommune

Areal: 400 kvm

Adresse: Høvedstensvej 50, Hvidovre

Oasen Oasen