Øcity byparken

Øcity byparken

Øcity byparken ligger i Ørestaden, og her har SKALA Arkitekter været totalrådgiver og stået for brugerinddragelse og formidling.

Vi har skabt byparken i tæt dialog med Grundejerforeningen og de 1.100 nyflyttere i Ørestad Citys nye bydel,  herunder også Ørestads Gymnasium.

Igennem projektet har det været vigtigt at sikre en effektiv formidling og dialog helt op til de seneste udviklingsforløb.

Interessegrupper varetager driften af Byparken, fordelt efter de forskellige aktivitetsfelter. Siden parken blev taget i brug, er der blevet tilføjet nye ’øer’ med aktiviteter, der svarer til nye behov.

BYGHERRE: Grundejerforeningen Ørestad City

YDELSE: Totalrådgiver, arkitekt- og landskabsarkitekt projektering og anlæg, brugerinddragelse og formidling

tre fire