Skælskør Plejecenter

Skælskør Plejecenter

Medbestemmelse og indflydelse på eget liv er helt centrale begreber på Skælskør Plejecenter. Her har SKALA Arkitekter etableret 30 plejeboliger i et Leve-Bo miljø, hvor hverdagslivet er i fokus.

Det betyder, at beboeren er i centrum, mens plejecentrets medarbejdere er på arbejde i de ældres hjem, og ikke omvendt. På den måde skabes et meget hjemligt miljø og tryghed for de ældre beboere.

Det er særligt karakteristisk for Leve-Bo miljøet, at beboerne har valgfrihed: Den enkelte beboers valg og fravalg i projektet kan være meget forskellige, og derfor har vi fundet fleksible løsninger, som kan imødekomme mange forskellige behov.