Daginstitution i Smørum

Daginstitution i Smørum

I Smørum skal de have et et nyt børnehus og SKALA Arkitekter har i den forbindelse udviklet en løsning, der tager  udgangspunkt i lokalområdets særkende. Børnehuset og legepladsen er sammentænkt som en lille enklave af mindre huse, der ligger i det store landskab på kanten af byen. Herved er der skabt rigt varierede små og store rum til samvær, som understøtter det pædagogiske arbejde med børnene.

Inspireret af skoven

Med udgangspunkt i stemninger og rumligheder inspireret af skoven, favner børnehuset i Smørum hele spektret fra de trygge og genkendelige dagligdagsrutiner til det mystiske og eksperimenterende, både i sin arkitektur og i udearealerne omkring huset. Huset og landskabet er tilsammen et mangfoldigt læringsredskab, hvor rummene er naturligt zoneinddelt med fokus på tryghed, omsorg og nærhed.

Disponeringen af børnehuset tager sin inspiration i lokalområdet, med tydelige rum, der byder på åbenhed og store armbevægelser. Hvert barn vil kunne genkende sit eget ”hus”, hjemmeområde og grupperum i børnehuset, og samtidigt føle sig tryg nok til at kunne gå på opdagelse i det grønne og resten af huset.

Fra bedømmelsesudvalgets evaluering:

SKALA Arkitekter vandt desværre ikke projektet, men fik en flot 2. plads, og projektet fremhæves i evalueringen for sine arkitektoniske kvaliteter, herunder:

"Arkitekturen vurderes velintegreret i landskab/topografi og passer ind i eksisterende omgivelser med sit materialevalg og udformning (...) Forslagets udgangspunkt, hvor institutionens store bygningsvolumen nedbrydes i ni mindre ’huse’ og herigennem skaber en størrelsesmæssig skala, der modsvarer den eksisterende
bebyggelse, er sympatisk.(...) Beskrivelsen af uderummenes legemiljøer vidner om erfaring og indsigt i pædagogikken omkring børns adfærd, udvikling af motoriske færdigheder, fysiske og mentale stimulans gennem oplevelse og nysgerrighed.”

fire Daginstitution i Smørum fire