Trygfondens Familiehus

Trygfondens Familiehus

TrygFondens Familiehus ligger nær Aarhus Universitetshospital i Skejby, og er et hus for familier med langtidsindlagte børn. Huset danner en tryg ramme for en gruppe mennesker, der gennemgår en meget svær periode i livet. Familiehuset skal imødekomme en lang række behov for familier, der opholder sig i huset - i både kortere og længere perioder.

Helende arkitektur

I udviklingen af projektet har vi derfor taget udgangspunkt i de enkelte familiers behov for at få en pause fra hverdagen. Det har vi gjort ud fra tre begreber, som har været gennemgående i hele projektet – nemlig Hjemlighed, Fællesskab og Privathed:

I familiehuset skal der både være plads til det fælles og det private. Huset skal udstråle hjemlighed og være en tryg ramme for kriseramte familier. Derfor er bygningen udformet som en landsby, som er forbundet af en indendørs sti til husets fællesarealer.

Vores vision med projektet var at skabe et smukt og fredfyldt hus, hvor æstetik og helende arkitektur mødes; en oase for kriseramte familier, der befinder sig i en yderst sårbar situation i livet.

Naturen spiller en væsentlig rolle i huset: Naturen og dagslyset er en vigtig del af en helende arkitektur, der taler til sanserne og dermed påvirker beboernes følelse af velvære.

Skoven i den sydlige ende af grunden føres ned mod vejen, og huset kommer dermed til at ligge på grænsen mellem skov og by, omgivet af villakvarterets hjemlighed kombineret med naturen: en lille landsby i skovbrynet.

tre Trygfondens Familiehus fire