Vonsild Skole

Vonsild Skole

Med afsæt i Kolding Kommunes arkitekturstrategi har SKALA løst udvidelsen og ombygningen af Vonsild Skole med største fokus på at skabe en skole, der med gennemtænkt design og arkitektur peger ind i fremtiden.

En skole, der inspirerer, pirrer og skaber en oplevelsesrigdom i hverdagen. Den indbyder og favner en bred elevgruppe på elevernes præmisser. Med andre ord gode rammer for livet uanset alder og udfordring.

Med et overordnet greb har vi skabt en sammenhængende skole med styrket identitet og rumforløb ude som inde. Dermed er Vonsild Skole tænkt som en skole, der på bedste vis udnytter det bygningsmæssige såvel som landskabsmæssige potentiale, så skolen bliver et fremtidssikret, oplevelsesrigt sted at lære og være.  

De eksisterende rammer for skolen og specialskolen fremstår i dag som to individuelle byggerier. Derfor har det været vores fokus at koble skole og specialskole sammen på en måde, der både styrker den visuelle- såvel som bygningsmæssige sammenhæng.

En anden vigtig målsætning har været at skabe et byggeri med et minimalt vedligehold samt en høj robusthed ved valg af gode materialer med lang levetid samt en fleksibilitet, der sikrer muligheden for en eventuel udvidelse i fremtiden. Desuden er indeklima, akustik og lysforhold vigtige kvaliteter, som vi har vægtet højt, så det fremtidige byggeri matcher alle krav til et sundt lærings- og arbejdsmiljø.

ADRESSE: Catolhavegyden 21, Kolding

RENOVERING: 1.800 m2

NYBYG: 2.750 m2

 

fire tre fire Vonsild Skole