Waldemarsbo Efterskole

Waldemarsbo Efterskole

Waldemarsbo efterskole er en af landets ældste specialefterskoler og danner rammen for omkring 100 elever og personalers hverdag. Skolen henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger og har særlig vægt på at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed for dermed at ruste eleverne til fortsat læring og et aktivt liv.

Kvaliteten af de fysiske rammer betyder rigtigt meget for livet på en efterskole og arkitekturen har således meget stor indflydelse på elevernes faglige udvikling samt deres sociale trivsel.

Skolen har længe savnet et hjerterum, som kan danne ramme om de sociale aktiviteter og hvor eleverne kan mødes uden for undervisningen.

Derfor har SKALA Arkitekter med projektet haft fokus på at sammenbinde skolens fløje og skabe sammenhæng og overskuelighed.

Projektet giver et svar på, hvordan skolens hjerterum kan udformes på en måde, hvor arkitekturen på én og samme tid holder et fast greb i stedets historie og eksisterende arkitektur, samtidig med at den peger fremad med en moderne bygning, der giver fleksible muligheder for anvendelse og binder skolen sammen under ét tag.

fire Waldemarsbo Efterskole tre