X-Huset

X-Huset

X-Huset er en ombygning af en lukket skole, hvis fire fløje rummer foreningsliv, forebyggende indsats for børn og unge samt gymnastik- og boksehal.

En ny glasbygning på 250m2 er samlingspunkt mellem de fire fløje. ”Landsbyens dagligstue” er mødestedet, hvor lokalområdets børn, unge, ældre og familier kommer forbi til aktiviteter og uformelt samvær alle ugens dage – fra morgen til aften, og kan nås fra p-arealerne vha. af en trappe med indbygget rampe der sikrer tilgængelighed for alle.

BYGHERRE: X-Hus foreningen, Faaborg-Midtfyn Kommune

PROGRAM: 2.500m2, transformation af lukket skole til lokalt sports- og aktivitetscenter, og kommunalt bosted for udsatte

YDELSE: Totalrådgiver

tre fire X-Huset