BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er en naturlig del af vores projekter, når vi løser opgaver for såvel det private erhvervsliv, som boligforeninger og det offentlige. 

DGNB
Vores DGNB-konsulenter kan rådgive i certificeringsordningen DGNB.

Når man tager udgangspunkt i DGNB-blomsten, omfatter bæredygtighed langt mere end blot energioptimering og bæredygtige byggematerialer. Derfor mener vi hos SKALA Arkitekter, at netop DGNB er en rigtig god og holistsik tilgang, når man taler bæredygtighed i byggeriet.

Med DGNB sikrer vi nemlig, at vi kommer hele vejen rundt om en række parametre, herunder:

PROCESKVALITET
Proceskvalitet handler om at sikre, at kvaliteten øges og fastholdes fra planlægning til færdigt byggeri.

MILJØMÆSSIG KVALITET
En miljømæssig bæredygtig bygning påvirker det globale og lokale miljø mindst muligt. Det handler om bygningens energieffektivitet, ressourceforbrug, brug af fornyelige ressourcer og reduktion i påvirkningen af biodiversitet.

ØKONOMISK KVALITET
En god forretning er en forretning, der er økonomisk bæredygtig. Det handler om bygningens levetidsomkostninger, værdistabilitet og potentiale for økonomisk udvikling og robusthed

SOCIAL KVALITET
Den sociale bæredygtighed handler om at øge værdien af bygningen for brugerne, herunder brugertilfredshed, velbefindende, højere produktivitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed. Det handler om som sundhed, komfort, brugertilfredshed, funktionalitet og æstetik.

TEKNISK KVALITET
De tekniske løsninger i bygningen, herunder selve konstruktionen, vedligehold af bygningen og i hvilket omfang det er muligt at demontere og fjerne bygningsdele efter brug.

OMRÅDETS KVALITET
Områdets kvalitet vurderes både ud fra selve byggegrunden og det omkringliggende område. Formålet er at finde den optimale placering for byggeriet, herunder at identificere potentielle problemer på området, der kan have betydning for byggeriet.

I øjeblikket arbejder vi fx med cirkulær byggeri på Ranunkelhaven i Middelfart: Læs mere her