RÅDGIVNING TIL BYGHERRE

Når man som bygherre står for at realisere et større eller mindre projekt, har man typisk brug for en sparringspartner og rådgiver, der har indsigt i alle de processer, et byggeprojekt typisk består af og som kan supplere med de kompetencer, man måske ikke selv har in-house.

Hos SKALA Arkitekter har vi erfaringen, netværket og indsigten, der skal til, så bygherre fra de helt indledende stadier er godt klædt på gennem hele processen.

Vi sætter bygherre for bordenden og tager udgangspunkt i det enkelte projekt.

Holistisk tilgang med "Rådgiverhjulet"

Vi går til rådgivningen med en holistisk tilgang, der sikrer, at vi tager afsæt i lige netop de behov, man som bygherre har, og vi tænker hele vejen rundt fra starten.  

Det har vi synliggjort i vores rådgiverhjul: den viser de faser, bygherre typisk skal igennem, hvor vi som rådgiver kan være med på sidelinjen.

Lige fra Idé-fasen over Projektering og Udførelse til Drift-fasen, og videre til Idé-fasen igen.